Vizyon & Değerler

VizyonDeğerler

İlişkiye başlarken karşısındakinin iyi niyetine bakarak işe başlar. İşi yaparken dürüstlüğü altın bilezik gibi taşır, bunun önemli bir itibar yarattığını ve birçok fırsat kapısı açacağını bilir. Dürüstlüğün ve şeffaflığın olmadığını hissettiği işlerden ve kişilerden uzak durur.

"Saygıyı" ve "mütevazi olmayı" hayatının her alanında uygular. Paydaşları ile ilişkisinde adeta bir köprü görevi görerek, yıkılmaz ve güçlü bir ilişki yaratmanın kendisine ve şirketine kattığı değeri bilir. Kibiri en büyük düşmanı olarak görür.

Yaptıklarından olduğu kadar, yapamadıklarından da kendini sorumlu hisseder. Yetki ve görev verildiğinde işini, bütün paydaşlarına karşı hissettiği sorumluluğun bilincinde, en verimli ve hızlı şekilde yerine getirir. İşine ciddi yaklaşmayan, sorumluluk sahibi olmayan insanlar ile çalışmaz.

"İyi insanlar, bereketli topraklar…" mottosunda da olduğu gibi bereketin adilce paylaşmaktan geldiğine inanır. Ailenin bir üyesi olarak gördüğü, tedarikçisi, müşterisi, hissedarları ve çalışanlarına makul pay bırakır, kazancını tüm aile bireyleri arasında adil bir şekilde paylaştırır.

İşteki bereketin güne erken başlamaktan ve verimli çalışmaktan geldiğine inanır.

İlişkilerinde sadece sadakat değil aynı zamanda liyakatı da birlikte arar. İş yaparken aldığı tüm kararlarında şirketinin çıkarlarını ve değerlerini gözetir.

Eleştirilerde anlayış, bilgiçliğin kibriyle değil, alçakgönüllülükle doğar. Bunun için de, eleştirinin, yaşamın bir parçası olduğunu kabul eder ve onu geliştirici kılmanın, tamamen kendi alt yapısının sağlamlığı ile alakalı olduğuna inanır.

Farkındalığı yüksektir ve hem şirket içinde hem de daha makro çerçevede işine farklı bir boyut kazandıracak fırsatları kovalar. Yeni ve farklı fikirler üretir ve bu fikirleri hayata geçirmek için sınırları zorlar.