Site Koşulları

Gizlilik Politikası/Kullanım Şartları

Sayın http://www.tiryaki.com.tr Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic.A.Ş'nin kurumsal internet sitesine hoş geldiniz.

Aşağıdaki "Kullanım Şartları", Tiryaki Agro Gıda Sab.n. ve Tic.A.Ş.'nin( Tiryaki Agro ), siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgilerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. http://www.tiryaki.com.tr (Web Sitesi) sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı aşağıdaki kullanım şartlarındayer alan hükümleri okumuş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları

1-Tüm mülkiyet, kullanım hakları, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'den doğan hakları ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkarını kapsayan mali hakları ve yine 5846 sayılı yasa'dan doğan manevi hakları ile diğer her türlü hakkı münhasıran" 3. Sanayi Bölgesi Mehmet Batallı Bulvarı 13 Numaralı Cadde No:8 Başpınar- Gaziantep"adresinde kurulu Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic.A.Ş 'ne ait aolan (Bundan böyle kısaca "Tiryaki Agro" olarak anılacaktır) http://www.tiryaki.com.tr (Bundan böyle kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır )internet sitesi altında Tiryaki Agro tarafından geliştirilmiş bu alan Tiryaki Agro hakkında genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Aksi belirtilmediği takdirde, web sitesinde yayınlanan bütün metinler, resimler ve diğer işlerin telif hakkı Tiryaki Agro' ya aittir.Tiryaki Agro'nun n tüm hakları saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bu kanunla ilgili ilgili tüm yasal düzenelemeler kapsamıdan telif altındadır. Tüm ögeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz. Askine davrananlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uygulanacaktır.

Bu dökümanlar, on-line sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, site'nin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak, Tiryaki Agro, site'den, wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkanını verebilir.

Bu Web sitesinde yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve araç üstündeki model yazıları, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Aksine davrananlar hakkında yasal yollara müracaat edilecektir.

2. Eğer site ile link oluşturmak isterseniz, bu link Tiryaki Agro ana sayfasına yönlendirilmelidir. http://www.tiryaki.com.tr

3.Web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde teknik tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Tiryaki Agro medya sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4. Web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "bilgi" sadece tanıtım ve genel manada bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, web sitesi'nde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Tiryaki Agro' nunherhangi bir hukuki, idari, mali veya cezai sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Web sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "Tiryaki Agro" VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "Tiryaki Agro VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler TTürk Ceza Kanunu'nun . 243ncü maddesindeki düzenleme kapsamında bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olması nedeniyle Tiryaki Agro tarafından haklarında tüm maddi ve manevi tazminat talep hakkı saklı tutulmak kaydıyla cezai kovuşturma başlatılacaktır.

Tiryaki Agro", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı'ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. "TIRYAKI AGRO", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların "PORTAL" üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

" Tiryaki Agro", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

5. Tiryaki Agro, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme ve Web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Tiryaki Agro, web sitesi'nin hatasız olması için her türlü teknik tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6. Resmi makamlardan kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu yada resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullacı'nın Tiryaki Agro sistemlerinin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Tiryaki Agro, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

7. Tiryaki Agro, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, doğrudan (istenilen bilgiyi vermeniz halinde) veya dolaylı olarak (ör: internet giriş kayıtları) sizinle ilgili kişisel bilgi toplayabilir.

8. Tiryaki Agro, isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplamayacaktır (örneğin isim, adres, telefon numarası, ya da e-posta adresi) ("kişisel bilgi"). Eğer Tiryaki Agro' ya kişisel bilgilerinizi verirseniz, Tiryaki Agro bu bilgileri, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Ayrıca, Tiryaki Agro bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Sizden talep edilmeyen kişisel bilgi'leri bize verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız.

9. Internetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak her türlü zarar vs Tiryaki Agro'nun hukuki, cezai, mali ve idari sorumluluğunda değildir.

10. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser'ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

11. Web sitesini'yi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser'larda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser'ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

12. Kullanıcı'lar ile Tiryaki Agro arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Tiryaki Agro elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

13. Tiryaki Agro, Web sitesi'nin, "kullanım şartları"nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

14. Web sitesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Site hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır ve İstanbul Merke z mahkemeleri yetkili olacaktır.

Şirket Ünvanı: Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic.A.Ş.
Sorumlu Kişi: Köksal Küçükada
Ticaret Sicil No: 754138
Merkezinin Bulunduğu Yer: Gaziantep
E-posta: info@tiryaki.com.tr
Telefon No: 0216 3332000
Yer Sağlayıcı: tiryaki.com.tr