Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Kendi alanında Türkiye’nin en önemli şirketlerden biri olan Tiryaki, çalışmalarını kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde etkin bir şekilde sürdürür. Her biri konusunda uzman üyelerden oluşan Yönetim Kurulu, alınacak tüm stratejik kararlarda şirketin büyüme ve gelir dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

Yönetmeliğe uygun olarak iş yapma disiplini ile olası riskleri tespit ederek buna uygun risk yönetimi yapmak Tiryaki iş modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tiryaki’de risk yönetimi uzmanlarından oluşan bir ekip, global çapta ve geniş bir yelpazede ürün portföyünü yöneten her seviyede yöneticiye, işin doğasında olan çeşitli ve karmaşık riskleri tespit etmeleri konusunda yardımcı olur.

Tiryaki Yönetim Kurulu, şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim uygulamalarını bu konudaki komiteler aracılığı ile gerçekleştirir. Bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemleri, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşü de dikkate alarak oluşturulur. Tiryaki operasyonlarını yönetirken oluşturduğu performans komitesi ve diğer alt komiteler, şirketin tüm faaliyetlerinin şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütülmesine dikkat eder ve tüm kararlarını özünde şirket çalışanlarının ve diğer paydaşlarının haklarının korunmasını esas alarak verir.

Önetkin Risk Yönetimi

Konusunda oldukça yetkin, müşterilerini ve tedarikçilerini iyi tanıyan ve analiz edebilen profesyonellerden oluşan Tiryaki risk yönetimi ekibi önetkin bir yaklaşım ile çalışır. Piyasa bilgisi yanında müşteri ve satıcıların değerlendirmelerini de kullanarak, özgün ve detaylı analizlerini yapar ve bunları risk yönetim hiyerarşisi ile raporlar.

Tiryaki, uluslararası pazarlarda rekabet etmeye başladıktan sonra, artan yerel ve uluslararası mevzuata uyum zorunluluklarından dolayı zarar görmeden iş yapmak için, risk yönetimi yapılanmasını güçlendirmiştir.

Uluslararası Finans Piyasaları İle İşbirliği

EBRD ve FMO gibi çok uluslu yatırım bankaları ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde Tiryaki, uluslararası finans piyasaları tarafından tanınır hale gelmiş ve bu sayede farklı iş fırsatları yakalamıştır. Banka portföyünün çeşitliliği, kredilerde uzun vadeli borçlanma ve uluslararası bankalarla iş yapma kabiliyeti, yerel ve küresel finansal krizlere karşı firmanın dayanıklı hale gelmesine olanak sağlamıştır.

Risk Durum Analizleri

Tiryaki risk komitesi piyasa riski, finansal riskler ve operasyonel risklerin, organizasyonun tüm seviyelerinde izlendiğinden ve kontrol altına alındığından emin olur. Risk yönetim komitesi yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile iki haftada bir toplanır. Bu toplantılarda risk durum analizleri yapılarak, aksiyonlar planlanır ve mevcut aksiyonların durumları takip edilir. Risk komitesi üç ayda bir düzenlenen yönetim toplantısında hazırladığı risk yönetim raporunun özetini paylaşır.