Operasyonel Mükemmeliyet

Operasyonel Mükemmeliyet

Tiryaki, tarımsal üretimden tüketiciye, tarımsal ürünlerin ulaştırılmasında tedarik zincirinin tüm aşamalarını; yetkin profesyonel insan kaynağı ve entegre ettiği teknolojik sistemler ile kendisi yönetir. Bu çok aşamalı tedarik zinciri yönetiminin başarısından fayda sağlayacağı tüm paydaşların memnuniyeti ile şirketin verimliği sağlaması ve karlılığı da önemlidir. Operasyonel mükemmellikte tüm iş ortaklarından güçlü işbirliğine, çalışan profesyonellerinin yüksek düzeyde bağlılığına, tutkusuna ve sahiplik kültürüne büyük önem vermektedir.


Bahçıvan Ustalığında Süreç ve Prosedürlerin Yönetimi

Tiryaki, hem ulusal hem de uluslararası ofislerde aynı merkezi sistem ve standartlarda, tedarik zincirinin tüm aşamalarını analiz eder ve sürekli olarak iyileştirir. Çok katmanlı bir organizasyon yerine bölgesel bazda sadeleştirilmiş, merkezi karar alma sistemleri ile donatılmış, iş modeli ile uyumlu departmanlar ile süreçlerini yönetmektedir. Merkezi yönetim kabiliyetlerini kurduğu teknolojik altyapı ile artırarak, merkezde sahip olduğu gücü, bölgelerine taşımış ve yöneticilerin yetkilerini de artırmıştır.

Tiryaki, sektör standartlarının üzerinde yaptığı teknoloji yatırımları ve güncel teknolojinin tüm süreçlere entegre edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması ile yönetim, operasyon ve büyüme hızında sektör ortalamalarının üzerinde sonuçlar elde etmiştir.


İsrafa Hayır Diyen Verimlilik Yönetimi

Tiryaki, yaptığı her bir faaliyetinin israftan arınmış bir şekilde katma değer ürettiği bir tedarik zinciri yönetimine sahiptir. Bu tedarik zinciri operasyonunu yöneten takımlar; yöneticilerinin müdahalesine gerek duymadan ve teknolojik sistemlerle entegre bir şekilde performans göstermektedir. Katma değer akışını sürdürmekte görevli tüm birimler yetkilendirilmiş ve müşterini gereksinimlerini karşılamaya odaklandırılmıştır.

Tiryaki için çalışanları kadar değerli olan diğer paydaşları müşterileri ve tedarikçileridir. Hem müşterileri hem de tedarikçileri ile birebir iletişim kurarak, memnuniyetlerini periyodik olarak analiz eder. Gelen yorum ve öneriler çerçevesinde düzenleyici ve önleyici faaliyetlerini belirler.

Süreçlerin ve Teknolojinin Mükemmel Entegrasyonu

Tiryaki’de teknoloji ile iş süreçleri tam olarak birbirine entegre edilmiş ve bu sayede teknoloji, operasyonel mükemmellik, verimlilik ve kurumsallaşma sürecinde Tiryaki’nin en önemli etkinlik alanlarından biri haline gelmiştir.

Tiryaki’de ulusal ve uluslararası ofislerinin tamamında uçtan uca tüm süreçleri kapsayan dijital eko sistem kullanılmaktadır. Dünya standartlarında geliştirilmiş modül ve uygulamaların yanı sıra sektöre, ürüne, pazara ve kendine özgü uygulamaları ile tüm süreçleri sistem ile entegre edilmiştir.  Bu alt yapıyı, kurumsal kaynak planalama, iş zekası, bütçe, konsolidasyon modülleri, mobil uygulamalar, IoT vb. karar destek sistemler, yapay zeka ürünleri ile de entegre eden Tiryaki, günümüzün teknolojik şartlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Tiryaki, müşteri kredi limitlerinin sistem takibinden, bankaların sistemlerine entegrasyonuna, üretim tarafında kantar ile entegrasyon, iş zekası, mobil sistemler, dünyanın her yerinde üretilen ve depolanan ürünlerin, sıcaklık, nem gibi bilgilerinin bulut sistemler ile merkezi olarak izlenmesine, depolama ve lojistik süreçlerinde kullandığı son teknoloji makinelerine kadar kullandığı ileri teknoloji ile global standartlarda maksimum hızda ve verimli tedarik zinciri yönetimi yapmaktadır.

Tiryaki bugün geldiği noktada dijital ekon sistemi ile entegre edilen tüm iş süreçlerinin diyagramlarını oluşturmuş ve bütün süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenerek ilgili kişiler ile paylaşılabilir duruma gelmesini sağlamıştır.

Detaylı Analizler ve Raporlama

Ayrıca tüm süreçlerin sistem üzerinden yönetilebilmesi, Tiryaki’ye detaylı analizler yaparak maliyetlerin kontrol altına alınmasına ve operasyonel mükemmellik seviyesine ulaşmak için gerekli kontrolleri koyarak süreçleri yönlendirmesine olanak sağlıyor. Sürekli gelişime açık alt yapısı ve güçlü ekibi sayesinde de günümüzün değişen iş ihtiyaçlarını hızlıca sisteme katabilme kabiliyetine sahip olan Tiryaki, aynı zamanda çalışanlarından gelen süreç değişiklik ve iyileştirme taleplerini de değerlendirerek ciddi operasyonel faydalar sağlamaktadır.

Tiryaki için operasyonel mükemmellik; ulaşılacak tek bir hedef değil, aksine sürekli devam eden paydaşların ve müşterinin ihtiyaçlarını yüksek kalitede sağlamaya çalışan bir yolculuktur.