Başarılı İlişki Yönetimi

Başarılı İlişki Yönetimi

Tarım Ticaretinde Doğu ile Batı Arasında Köprü


Tiryaki, Türkiye’nin lojistik olarak dünya ticaretindeki önemli pozisyonunu, farklı kültürleri bir arada yaşatan coğrafyasının avantajlarını, yerel pazarlarda üreticiler ve tedarikçiler ile kurduğu yakın ilişkileri sayesinde edindiği tecrübe ve bilgi birikiminin verdiği güveni, uluslararası ticarette doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi görerek kullanmaktadır.

Ülkelerarası etkileşimin küreselleşme ile birlikte hız kazanan finans boyutunun yanı sıra, ticari boyutu da önem kazanmıştır. Aynı anda hem doğu hem batı felsefesine uygun iş yapış şeklini bilerek bu ülkelerin ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmet sunabilmek Tiryaki’nin genleri arasındadır.

Tiryaki, iletişimde olduğu farklı toplulukların özel ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla bir dizi programa ve girişime yatırım yapar ve uzun vadeli sürdürülebilir ilişkilerin başarı getirdiğine inanır. Herhangi bir bölgede bir projeye yatırım yapmadan, o bölgenin global standartlara ulaşması için öncelikleri belirlerken, aynı zamanda da yerel ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunur. İlişkilerinde her iki tarafın da yararına olacak şekilde adil ve paylaşımcı bir yaklaşım sergiler.

İnsana Güven

Rasyonel, iş ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde  ilişkilerinde üstün olmaya çalışmayan bir tavır sergilemeye gayret eden Tiryaki, çiftçisinden üreticisine, tedarikçisinden, çalışanına  herkesi ailenin bir ferdi olarak görür ve ortak müşterekte ilişkilerini sürdürür.  Çünkü Tiryaki ülke olarak doğu ve batının birleştiği topraklarda doğup, bu toprakların insanlarına duyduğu güven ve minnet duygusu ile ülkesinin ve iş ortaklarının gurur duyduğu bir kurumsal vatandaş olarak çalışmalarını sürdürür.