Tiryaki’de Kariyer

Seçme ve Yerleştirme

İşe alınacak adaylarda aranan kriter, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında şirketimiz değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

İnsan kaynağı ihtiyacımızın karşılanmasına yönelik olarak, www.kariyer.net üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınırken, pozisyonun gerekliliğine göre işe alım danışmanlık firmaları ile de çalışılmaktadır. İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre; mülakat, sözel-sayısal yetenek testi, yabancı dil sınavı ve kişilik envanteri uygulanmaktadır.

Staj Uygulamaları

Staj, öğrencilerin eğitim-öğrenim dönemlerinde edindikleri bilgilerin ve pratik uygulamaların, büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde nasıl yer aldığını gördükleri, çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir.
Temel amacımız, yetiştirilmek üzere yeni mezun olan potansiyel ve katma değer oluşturabilecek iş gücünü firmamız bünyesine kazandırmaktır.

Staj zorunluluğu bulunan lise ve üniversite öğrenciler yaz ve kış döneminde şirketimizde staj yapabilmektedir.

Staj zorunluluğu bulunmayan üniversite öğrencilerine ise şirket ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentileri doğrultusunda, part-time kadrolarımızda yer verilebilmektedir.

Ücretlendirme Sistemi ve Yan Haklar

Şirketimizde ücret yönetimi, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve her yıl Temmuz ayında revize edilmektedir. Çalışanlarımıza sunmuş olduğumuz olanakları güncellemek ve daha rekabetçi bir şekilde yapılandırmak amacıyla düzenli olarak ücret pazar araştırmalarına katılım sağlanmaktadır.

Şirketimizde işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber; kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınmaktadır.

Bu hızla büyüyen organizasyonumuzda yerinizi almak için Kariyer Fırsatları bölümümüzü inceleyebilirsiniz.