İK Uygulamaları

Eğitim ve Gelişim

Şirketimiz tarafından çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve güçlü yönlerini etkin kılmak için eğitimler düzenlenmektedir. Çalışanlarımız, pozisyon, kıdem ve performanslarına göre aşağıdaki eğitim kategorilerinde yer alan eğitimlerden faydalanabilmektedirler.

  • Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Mesleki Teknik Eğitimler
  • Sertifika Programları
  • Yabancı Dil Eğitimleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Konferans ve Seminerler
  • Yurt Dışı Eğitimleri
  • Online Eğitimler

Yanı sıra iç eğitmenlerimiz ile farklı fonksiyonlara dair gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımız ve yeni başlayan çalışanlarımız için düzenlediğimiz oryantasyon programlarımız ile çalışanlarımızın eğitim ve gelişim sürecine destek verilmektedir.

Sosyal Faaliyetler

Çalışanlarımız arasında sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla yine kendilerinin önerileri doğrultusunda ‘Tiryakiler Kulübü’ çatısı altında sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir..

Her ay gerçekleştirdiğimiz kahvaltı günlerimiz ile bowling, paintball, carting..vb. faaliyetleri içeren oyun günlerimizin yanı sıra, yıl içinde katılım gösterdiğimiz şirketler ligi futbol ve bowling turnuvaları, tiyatro, açık hava sineması ve konser gibi etkinliklerimiz bunlardan bazılarıdır.

 Bununla birlikte özel günlerde çalışanlarımıza sunduğumuz ufak sürprizler ile çalışanlarımızın aileleriyle bir araya geldiğimiz çeşitli etkinlikler, resim yarışmaları, yılbaşı partileri, happy hour..vb yaptığımız etkinliklerle de çalışan motivasyonuna katkıda bulunulmaktadır.

Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz “Kıdem Ödülü” toplantılarımızda çalışanlarımız bir araya gelmekte; ve “Ayın Personeli” uygulamamız ile mavi yaka çalışanlarımız performansları doğrultusunda ödüllendirilmektedir.

Çalışanlarımız şubelerimizde yer alan ve her ay güncel kitapların eklendiği kütüphanelerimizden faydalanabilmektedir. Ayrıca kütüphane ve yapboz uygulamamızla, hem çalışanlarımızın günlük iş stresine kısa soluklu aralar yaratılmakta hem de bekleme odasında bulunan aday ve misafirlerimizin bu süreyi değerlendirmesine olanak sağlanmaktadır.

Biten yapbozlar her ay bir çalışanımıza çerçeveletilerek hediye edilmektedir.Fikir Atölyesi

İş geliştirme ve iyileştirme süreçlerine çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve yapılan işlere eleştirel gözle bakıp önerileri ile katkıda bulunabilen, yenilikçi ve yaratıcı, kurum kültürünü benimsemiş ve aidiyet duygusunu taşıyan çalışan kitlesi oluşturmak amacıyla şirketimiz bünyesinde iç öneri sistemimiz kurgulanmıştır. Yapılan önerilerin değerlendirilmesi çalışanlarımızla paylaşılarak, uygulamaya geçen öneriler ve anahtar tespitler için ödül uygulamasında bulunulmaktadır.

Bununla birlikte her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçları doğrultusunda, şirketimizin mevcut durumuna ayna tutularak çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirici/düzenleyici uygulamalara yer verilmektedir.