CEO MesajıKıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

Dünyada büyüme hızının yavaşladığı ve uzunca bir sürede yavaş seyredeceği bir döneme girildi. Bu nedenle dünyayı, düşük emtia fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve politik karışıklıklarla dolu bir dönem bekliyor ve bu durumun ülkemizi de olumsuz etkileyeceği aşikar. Türkiye ekonomisinin bu kaos ortamından sıyrılması ve sürdürülebilir büyümeyi temin etmesi, ekonomik reform ajandasını oluşturmak ve bu ajandaya sadakatten geçmektedir.

Uygulanacak reformların, Türkiye ekonomisini daha sağlam kılmak amacından yola çıkarak, uluslararası pazarlarda rekabet edebilen, yüksek katma değerli ürünleri üretebilen ve buna dayalı ihracatını artıran daha sürdürülebilir bir büyüme ve daha refah bir ekonomi olma yolunda büyük olanaklar sağlayacağına inanıyoruz.

İnovatif Ürünlere ve Niş Alanlara Odaklanıyoruz

Dünyada tarım alanlarında çok geniş yatırımlar yapılıyor bu nedenle Tiryaki Türkiye’nin rekabet şansının ancak özellik ve uzmanlaşma gerektiren niş alanlara odaklanarak, bu alanlarda katma değer üretme olduğuna inanmaktadır. Tiryaki kârlı büyümesini sürdürmek için dünyadaki gelişmeleri, sektörü ve dinamikleri çok yakından takip etmektedir. Diğer önemli sektörlerde olduğu gibi tarım sektörü de kendi içinde uzmanlaşmaya, yaratıcı ürünlere ve niş alanlara kaymaya devam edecektir. Tiryaki uzmanlaşma alanında almış olduğu yolu kullanarak ve özellikli alanlara odaklanarak sektöre değer katmaya devam etmektedir. Son yıllarda büyük gelişme kaydettiği, organik ürünlerin üretim ve ticareti konusunda gösterdiği performans ile tedarik zinciri liderliğine ulaşmış olan firmamız, bu alandaki çalışmalarını daha da geliştirerek yeni ürünler ve yeni pazarlara yönelecektir.

Finansal Açıdan Sağlam Bir Tiryaki 

Bunların yanı sıra, ülkemizde ve dünyada gerçekleşebilecek ekonomik ve jeopolitik dalgalanmaları başarılı bir şekilde yönetebilmemiz için risk yönetim sistemlerimizi ve politikalarımızı daha da geliştirerek sektöre örnek olmak istiyoruz.  Yine aynı sebeple, mali yapımızı her zaman kuvvetli tutmayı önceliklerimiz arasında görüyor ve bu çerçevede verimlilik getirecek her türlü yatırıma öncelik veriyoruz. Sürdürülebilirliği verdiğimiz önem doğrultusunda, faaliyetlerimize uygun işletme sermayesi ile faaliyetlerimizi sürdürüyor ve hissedarlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Tiryaki'nin Yapısal Taşları 

Başarılı iş sonuçlarımız, uzun vadeli stratejik bakış açımız, riskleri etkin şekilde yönetilmesi, tüm paydaşlarımızın çıkarlarını koruma hedefi, artarak devam eden finansal gücümüz ve kurumsal yönetime verdiğimiz önemin Tiryaki’nin şirket değerini artırdığını memnuniyetle görüyoruz. Tüm bunları, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız ile iyi ilişkilerimizi yapısal bir şekilde devam ettirme ana hedefinden sapmadan gerçekleştiriyoruz.


En Önemli Desteğimiz Çalışanlarımız 

Bu amaca ulaşmamızda en büyük değerlerimiz başta çalışanlarımız, hissedarlarımız ve diğer paydaşlarımızdır. Onlardan aldığımız güçle kendi alanında Türkiye’nin en büyük kurumsal aile şirketi olmayı hedefliyoruz.

Bu vesile ile tüm paydaşlarımıza başarı hikayemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Süleyman Tiryakioğlu
CEO